Pomáháme lidem růst

Jsme si plně vědomi toho, že pro trvale udržitelný rozvoj regionu má existence naší společnosti zásadní význam. Abychom firmě zajistili další růst a prosperitu v budoucnu, snažíme se investovat do výroby a technologií, podporujeme své zaměstnance a nezapomínáme přitom ani na společenskou odpovědnost.

Podporujeme řadu zajímavých projektů a subjektů s přednostní orientací na volnočasové aktivity. Naši pomoc můžete nalézt ve Zlatých Horách a také v jesenickém regionu, kde patříme mezi největší zaměstnavatele.